Basisviden

Afbud

Afbud inden  klokken 18
Hvis du er forhindret i at komme til en øveaften, skal du maile anne@anneblack.dk eller ringe afbud til Anne Black på 2684 4400 inden kl. 18.00 om onsdagen.
Afbud til generalprøver og koncerter meldes direkte til Torben.

Værd at vide

Opvarmning før øvning onsdag

Opvarmning foregår kl. 19.00 umiddelbart inden korprøven.
Be there!!

Ekstra øvedage

Forud for store koncerter er der af og til ekstra øvedage/-aftener. Torben annoncerer dem i god tid.

Noder

Kan købes af bestyrelsen.

Kontingent

Kontingentet er 800 kr. pr. halvår. Hvis du er fultidsstuderende eller arbejdsløs, er kontingentet på 150 kr.
Du skal betale kontingent, også selvom du er på orlov i perioden.
Beløbet indsættes på korets bankkonto i Nordea:
Reg.nr. 0111
Kontonr. 6896489737
I tekstfeltet på overførslen bedes du skrive:
Kontingent, <dit navn>
Hvis du har behov for det, kan du anmode om kontingentnedsættelse eller -frihed. Kontakt kassereren.

Sanglærerliste

Mangler du en sanglærer, så er her en liste at plukke fra (samt kontaktpersoner fra koret):

Bodil Øland 26854274 bodil@olandcraft.com
Jon Hollesen 22417901 jon.hollesen@jojo.telelet.dk (Eva synger hos ham)
Astrid Kastensson 50 51 77 22 attibombom@hotmail.com
Tine Bye Sandorf 26 22 67 46 tinebyesandorff@privat.dk
Ulla Munch 39668690 ukmh@post12.tele.dk
Rebecca Forsberg 29212493 rebecca.forsberg@mail.dk
Poul Emborg 24419858 poem@dr.dk (PE er tenor – Anne Marie Lawaetz går hos ham)
Solveig Hjerrild 32598970/21942820 solveiglh@hotmail.com (Mie har gået hos hende)
Jens Krogsgaard 29611440 mail@jenskrogsgaard.dk (Han er tenor www.jenskrogsgaard.dk William går hos ham)